Asi bych vás zklamal tím, že bych tu škatulkoval pouze hráče. To by přece nebylo hezké od někoho, kdo je již několik let “GM”, nebo lépe řečeno členem RT, na ŽvB.

Bystřejší část z vás, a snad i většina, si určitě povšimla, že dávám pojem “GM” (Game Master) do uvozovek. Proč to? Osobně  nemám tento pojem moc rád. Je moc technický, málo lidský, povýšený, široký, nic neříkající a už vůbec se nevztahuje na všechny členy RT, respektive by je stavěl všechny na jednu rovinu.  Jaký je rozdíl mezi “GM” a členem RT? Osobně vidím hlavní rozdíl v tom, že “GM” je člověk (kupodivu), který ve hře dohlíží na hráče, dodržování pravidel, RP, vyřizuje pages a tak dále. I když definice “GM” (na wiki) obsahuje i tvůrčí činnosti jako stavbu, skriptování a další technické věci, na které se dle mě lépe hodí pojem RT (Realizační Tým). Proč? No přece proto! Dobře, rozepíšu myšlenku. RT je dle mého vhodnější proto, že obsahuje slovo Tým a neobsahuje slovo Game. On totiž člen RT v podstatě nemusí mít co dočinění s hrou, může dělat třeba jen webové stránky a tím se podílet na projektu a zasloužit si tak skupinové zařazení. Proč někomu takovému říkat “GM”? Stejně tak je tu spousta dalších tvůrčích osob jako grafici, stavaři a u nás na ŽvB třeba spisovatelé knih a jejich korektoři, ale třeba i již málo aktivní či neaktivní členové, kteří slouží jako případní poradci. Myslím, že nazývat takovéto lidi “GM” je prostě divné a rozlišovat lidi na GM a RT je ještě divnější, protože” GM” jsou v podstatě podmnožina RT. “GM” mi přijde jako poněkud GuMový název.

To bylo na úvod, i když to možná měl být samostatný článek.

Členy RT lze škatulkovat úplně stejně jako hráče. Někteří, co by klasičtí RT, odvádějí tuctovou každodenní práci a dalo by se říci že “GM”kují. Tvůrci tvoří grafiku, skripty, stavby, příběhy, knihy a další obsah, bez kterého by hra nebyla. Ve hře se objevují sporadicky, protože to jejich práce nevyžaduje – vše se dělá v externích aplikacích. I když jsem původně váhal jestli do škatulek zahrnout i mrňousky, tak je sem dávám, protože i takové členy máme. Řada z vás může kroutit hlavou nad tím, k čemu je nám v R Týmu, mnohdy ani ne, náctiletá osoba, ale vysvětlení je prosté. Takoví jedinci vykonávají velice jednoduché, ale o to důležitější, činnosti, ke kterým není potřeba nějakých odborných či technických znalostí. Ušetří tak spoustu času starších RT, kteří ho pak vloží do tvůrčí či jiné odbornější činnosti. Co to je? Třeba vám prodají zmrzlinu, uklidí po vás bordel v pokojích když odjedete a zvládají spoustu dalších činností. Zároveň tak získávají zkušenosti, takže pak postoupí do klasické či dokonce tvůrčí škatule. Poskytují nám také poněkud jiný pohled na věci, které my, ostřílení a dlouholetí RT, považujeme jako samozřejmost.

Odpad(líci) je škatule, která se RT prakticky neobjevuje. Je to díky tomu, že nábor do RT je poměrně dobře sledovaný a hlídaný proces. Nestačí jen vyplnit nějaký formulář. To pochopitelně nevylučuje možnost, že se do týmu dostane někdo na základě falešných slibů a informací. Do RT se však nenabírá jen tak. Ba naopak, většinou se nabírá z řad hráčů, kde jsou jejich vlastnosti, schopnosti a kvality již částečně prověřené.

Být (dobrým) RT je běh na dlouhou trať. Někdo zůstane jako mrňous nebo řadový člen v roli “GM”. Někdo naopak rovnou vystřelí až na tvůrčí pozici, která je asi z všech úhlů pohledu nejdůležitější. Ať tomu tak je nebo ne, důležité jsou všechny pozice, protože nikdo nemůže dělat vše a tak se jeden bez druhého neobejdeme. Dokonce i odpad(líci) jsou prospěšní! A to tím, že nám pomáhají nalézt nedostatky v náborovém procesu a napravit je.

Komentujte nebo kamenujte, ale byl bych radši kdyby jste házeli sněhové koule… 😉

  1. Měl sem trochu jinou představu o tom, jak to napsat. Samozřejmě nikdo z RT to nemůže napsat tak jak myslím. To lze jen někdo z hračů. Možná to někdy sepíšu 🙂

  2. Není všem dnům konec, ba naopak, tohle je jen začátek (snad) dlouhé série článků o lidech, ŽvB a Ultimě obecně. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>